Theater als middel

Soms vinden leerlingen het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze krijgen een rood hoofd als ze een spreekbeurt moeten houden of hebben een bibber in de stem. Theater kan dan een eerste stap zijn naar het krijgen van meer zelfvertrouwen. In deze lessen wo rden de vaardigheden zelfvertrouwen, zelfbeeld en uitstraling van de leerling vergroot. Door middel van theater wordt gewerkt aan houding, mimiek en ‘tone of voice’, zodat leerlingen met meer zelfvertrouwen naar buiten kunnen treden. Tijdens de eerste les wordt gekeken waar de vraag van de leerling ligt.  

Groep 4 t/m 8 • 3 x 45 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.