5-Dieren vorm uit Wudang

De leerlingen leren een echte Chinese Qigong, de 5-Dieren-vorm uit Wudang, bestaande uit bewegingen die afgeleid zijn uit de dierenwereld; Lopen als een schildpad, voel je zo sterk als een tijger of zo soepel als een slang. Qigong is een klassieke bewegingsdiscipline die zijn oorsprong vindt in de genees-kunde. De leerlingen leren bewuster te bewegen met behulp van ademhaling en concentratie, het geheugen wordt aangesproken en de gedachten zijn op één ding gericht. De oefeningen leiden tot een goede conditie, verhoogde weerstand en balans. Qigong wordt beschouwd als een dynamische meditatie (Mindfulness). Bewegen stimuleert de cognitieve, affectieve en sociale ont-wikkeling. Een goede basis aan bewegingsvaardigheden bevordert creativiteit en concentratie. De leerlingen zullen steviger in hun schoen staan, maar ook leren ontspannen te bewegen. Het goed leren bewegen kan ook een stimula-tie van zelfverzekerdheid teweeg brengen. Deze les wordt gegeven door Toby,

Ruben of Mirjam van Oeveren. Mirjam is de oprichter van de Wudang Tai Chi school ‘Qidynamic’ in Dordrecht. Ruim 25 jaar verdiept zij zich in de ‘Kunst van het bewegen’, volgens de klassieke Chinese bewegingsleer.

Groep 3 t/m 8 • 60 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.