Rommel trommel -Afval als muziekinstrument

Zit er muziek in rotzooi? Tijdens deze lessen wordt een plastic flesje een shaker, een blikje een guïro en een cementton een bastrommel. Samen vormt de groep ‘Het Grote Rommel Orkest’. Bij het leren van ritmes gebruiken we woorden, deze vormen samen een liedje over afval, recycling en opruimen. Na deze lessen kijken de kinderen anders tegen afval aan.

Groep 1 t/m 2 • 2 x 30 minuten

Groep 3 t/m 8 • 2 x 45 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.