Afrikaans Masker

Naar aanleiding van een presentatie maken de leerlingen kennis met de levenswijze, kunst en symboliek van Afrikaanse stam-men. Hierdoor geïnspireerd wordt er een ontwerp getekend op papier en vervol-gens een masker gemaakt van karton, touw, kralen en stukjes hout. Het wordt beschilderd met Afrikaanse motieven.

Groep 5 t/m 8 • 2 x 90 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.