Belevingstheater

Belevingstheater is een les waarbij gewerkt wordt met een thema, bijvoorbeeld met wat er op dat moment actueel is in de klas. Een andere invalshoek is het spelen vanuit bestaande verhalen uit bijvoorbeeld een prenten- of tienerboek.  Uniek is dat leerlingen in deze reeks van drie lessen een combinatie krijgen van dans en theater. Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht door de diverse thema’s.

De lessen kunnen eventueel worden afgesloten met een eindpresentatie.

Groep 1 t/m 8 • 3 x 60 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.