Booming ! – Buizen met geluid

Boomwhackers zijn gekleurde buizen met elk een eigen lengte, kleur en toon. Door ermee in de hand of op de grond te slaan ontstaat er een toon. Zodoende kan je er een ritme, melodie en samen zelfs een akkoord mee spelen. In deze les leren de kin- deren spelenderwijs begrippen kennen als hard en zacht, snel en langzaam, kort en lang en hoog en laag. Er zit veel beweging in deze workshop.

Groep 1 t/m 8 • 2 x 60 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.