Dance on stage

Gedichten en verhalen vormen in deze lessen het uitgangspunt tot dansen. Zelf geschreven of bestaande verhalen, prentenboeken, tienerboeken, het kan allemaal  leiden tot  een dans die de leerlingen zelf maken. Een actieve manier om te werken aan taalontwikkeling; je leert je uit te drukken met zowel woorden als bewegingen. 


Groep 1 t/m 8 • 3 x 60 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.