Dansexpressie

Bij dansexpressie gaat het er om dat elk kind zijn of haar eigen manier van bewegen en dansen ontdekt. Geen vastgelegde pasjes maar improvisaties, gebaseerd op de danselementen: tijd, ruimte en kracht.   Creativiteit komt  hier volop aan bod, er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, muzikaliteit en samenwerking, alles met het grootste plezier. 

Groep 3 t/m 4 • 3 x 45 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.