Hup dat podium op!

Deze les is een combinatie van muziekgeschiedenis en podiumpresentatie. We gaan kijken naar de diverse genres die in de loop van de jaren voorbij zijn gekomen. Wat was typerend voor een periode qua muziekstijl, teksten, podiumpresentatie, kleding? We studeren uit iedere periode een nummer in en werken toe naar een afsluitend concert.

We studeren een nummer naar keuze in dat we geheel in stijl zullen gaan uitvoeren.

Groep 7 t/m 8 • 4 x 60 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.