Spelen met Muziek - samen muziek maken

Tijdens deze lessen leren de kinderen de basisbegrippen van muziek; hard en zacht, snel en langzaam, hoog en laag, het samen spelen van een ritme en een melodie. Het ritmegevoel wordt ontwikkeld door het bewegen op muziek. Er wordt gebruik gemaakt van kleine instrumentjes, Boomwhackers en instrumenten gemaakt van ma-teriaal dat je kunt vinden in de directe leefomgeving. 

Groep 1 t/m 3 • 2 of 3 x 45 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.