See it yourselfie

De leerlingen leren goed te kijken. Er wordt op klassieke wijze, met een spiegel, een zelfportret getekend op een plaat linoleum om daar een zelfportret in lino uit te snijden. Leren omdenken: wat je wegsnijdt wordt niet afgedrukt. Dit proces vraagt improvisatiever-mogen en creativiteit.

 Groep 7 t/m 8 • 2 x 120 minuten

Om te bestellen of voor meer informatie klik hier . Geef bij het onderwerp aan om welke cursus het gaat.