Evaluatie docent

Geeft elk onderdeel een cijfer van 1 tot 5

1 zeer slecht2 - slecht3 - voldoende4 - goed5 - zeer goed
Kennis van de docent over de aangeboden les
Paste werkwijze van de docent bij wat de kinderen nodig hadden
De werkwijze van de docent kwam overeen met de werkwijze van school
De docent wist de kinderen te motiveren en enthousiasmeren tijdens de les

Indien u bij de bovenstaande vragen minder dan 4 punten heeft toegewezen aan een onderdeel, kunt u dit dan hieronder toelichten?