Klanttevredenheid onderzoek - Het gesprek

Geeft elk onderdeel een cijfer van 1 tot 5

1 Helemaal niet mee eens2 - niet meer eens3 - niet mee eens/ niet mee oneens4 - mee eens5 - helemaal mee eens
Er is vooraf goed aangegeven wat er tijdens het gesprek besproken zou worden
Tijdens het gesprek werd er goed naar mij geluisterd
De luisteraar heeft mij goed begrepen.
Mijn mening is meegenomen in het uiteindelijke aanbod
Het uiteindelijke aanbod past bij de waarden van school
Het uiteindelijke aanbod past bij onze verwachtingen.